Hållbarhet och Säkerhet i Fokus

Upptäck vårt åtagande för miljövänligt och hållbart arbete. Vår miljö- och arbetsmiljöpolicy omfattar allt från certifieringar och utbildningar till förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Vi prioriterar inte bara högkvalitativa VVS-lösningar, utan också en hälsosam och säker arbetsmiljö för vårt engagerade team.
VVS-Montörerna AB arbetsmiljöpolicy grundar sig på styrelsens policy för hälsa och säkerhet. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för VVS Montörerna AB.
Målsättningar för Arbetsmiljöarbetet
Målsättningen med VVS-Montörerna AB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande och att alla olyckor är möjliga att förebygga. Genom VVS-Montörerna AB:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar.
Förebyggande Åtgärder och Insatser
VVS-Montörerna AB fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på vår arbetsplats.

VVS-Montörerna AB utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, och företagshälsovård.
Höga Standarder och Kollektivavtal
VVS-Montörerna AB har kollektivavtal med Byggnads och går under Teknikinstallationsavtalet. Lagstiftning och partöverenskommelser är ett för VVS-Montörerna AB minimikrav, VVS-Montörerna AB stävar alltid efter att upprätthålla högre standard än detta.

Ansvaret återfinns i linjeorganisationen. Cheferna samordnar och driver det
löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna.

Motivation och Hälsa: Medarbetares Förutsättningar
Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom VVS-Montörerna AB ska därför ges förutsättningar att:
  • Känna till verksamhetens mål och visionFörstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens

Våra kunder

Nedan ser du ett urval av de företag som vi har förmånen att jobba med senaste åren och som valt VVS-Montörerna för sina VVS-behov.

Hitta till oss

VVS-Montörerna i Gästrikland AB
Upplandsgatan 9
802 83 Gävle
KONTAKTA OSS FÖR

Personlig VVS-Service

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en skräddarsydd lösning. Vårt erfarna team står redo att lyssna, rådgiva och leverera högkvalitativa VVS-tjänster. Bygg med förtroende, bygg med VVS-Montörerna!

info@vvsmontorerna.se

Gävle

026-14 58 81

Ockelbo

0297-408 88

Sandviken

026-14 58 81

Sociala media kanaler:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram